บทความ

ผลรวมของการวัดมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมนูน


ผลรวมของมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนคือ360º

เราสามารถพิสูจน์ข้อความนี้ได้โดยการแยกสี่เหลี่ยม ABCD ออกเป็นสามเหลี่ยม ABD และ BCD

จากรูปสามเหลี่ยม ABD เรามี:

a + b1 + d1 = 180º. (1)

จากรูปสามเหลี่ยม BCD เรามี:

c + b2 + d2 = 180º. (2)

เพิ่ม (1) ด้วย (2) เราจะได้รับ:

a + b1 + d1 + c + b2 + d2 = 180º + 180º
a + b1 + d1 + c + b2 + d2 = 360º

a + b + c + d = 360º

ข้อคิดเห็น:

1. เรามีสูตรทั่วไปสำหรับการหาผลรวมของมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมนูนใด ๆ :

Sผม = (n - 2) ·180º, ที่ไหน n คือจำนวนด้านของรูปหลายเหลี่ยม

2. ผลรวมของมุมภายนอกของรูปหลายเหลี่ยมนูนใด ๆ คือ 360 °

Sและ = 360º

ถัดไป: Notable Quads - Parallelogram


วีดีโอ: มมภายในของรปหลายเหลยม (พฤศจิกายน 2021).