ในไม่ช้า

ความท้าทาย 39


ปุ่มเครื่องคิดเลข

ระดับความยาก:

เครื่องคิดเลขมีสองปุ่ม: D ซึ่งเพิ่มจำนวนเป็นสองเท่าและ T ซึ่งจะลบหน่วยหลัก หากบุคคลเขียน 1999 แล้วกด D, T, D และ T ตามลำดับผลลัพธ์ใดจะเป็นหมายเลขใด


วีดีโอ: สดทายทจะหยดกนความทาทายดานอาหารส 24 ชวโมง สฟา vs ความทาทายอาหารสชมพ (พฤศจิกายน 2021).